Elżbieta Żywicka - Belghoul

 

Monika Woźniak

 

Magdalena Górny

 

Dagmara Krzympiec

 

 

 

Dagmara Nowicka - Sójka

 

Sylwia Balcewicz

 

Małgorzata Kazanowska

 

Małorzata Szłapa

 

Izabela Sztela

 

Anna Maria Wojciechowska

 

Justyna Dudlej

 

Justyna Pendro-Końca

 

Edyta Szczygieł

 

Nasz zespół

E D Y T A      S Z C Z Y G I E Ł  6 0 7   8 1 1   2 9 6