Izabela Sztela

- nauczyciel języka polskiego

- terapeuta dysleksji

- neurologopeda

- oligofrenopedagog

- terapeuta integracji sensorycznej

- terapeuta Biofeedback

    Z dziećmi pracuję od… właściwie od zawsze, bo jeszcze w czasach licealnych angażowałam się w opiekę nad nimi, a na studiach brałam udział w wolontariatach, jeździłam na kolonie i obozy. Wybierając moją ścieżkę zawodową, wiedziałam, że odnaleźć się mogę wyłącznie w pracy z drugim człowiekiem. Obecnie zajmuję się terapią (SI, terapia logopedyczna/neurologopedyczna, neurotaktylna, praca z odruchami posturalnymi i dynamicznym, terapia Warnkego, terapia dysleksji, kinezjologia edukacyjna, biofeedback). Uczestniczenie w rozwoju dziecka, pomaganie mu w pokonywaniu wyzwań rozwojowych sprawia mi olbrzymią radość i daje energię do dalszych poszukiwań nowych możliwości pomocy małym ludziom .

E D Y T A      S Z C Z Y G I E Ł  6 0 7   8 1 1   2 9 6