26 maja 2021
Metoda symultaniczno-sekwencyjna – inaczej metoda krakowska lub metoda sylabowa. Nazwa – metoda symultaniczno-sekwencyjna, wskazuje na źródło metody – badania przetwarzania języka w strukturach lewej i prawej półkuli mózgu. Prawa i
26 maja 2021
      Terapia pedagogiczna to oddziaływanie za pomocą środków pedagogicznych (wychowawczych i dydaktycznych) na przyczyny i przejawy trudności dzieci w uczeniu się, mające na celu eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich ujemnych konsekwencji.

E D Y T A      S Z C Z Y G I E Ł  6 0 7   8 1 1   2 9 6