Ukończyłam wyższe studia na Uniwersytecie Wrocławskim na kierunku filologia polska i od razu rozpoczęłam pracę w zawodzie w szkole podstawowej. Wtedy to odkryłam, że dla mnie to zbyt mało, by rzeczywiście realizować zadania jako pedagog. W związku z tym kontynuowałam naukę, by dzisiaj móc pracować jako oligofrenopedagog, pedagog, nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, specjalista terapii pedagogicznej, terapeuta SI, terapeuta Biofeedback. Ponadto ukończyłam wiele szkoleń i warsztatów, które pomagają mi w codziennej pracy z dziećmi i ich rodzicami. Dzięki temu mam holistyczne spojrzenie na młodego człowieka i poszukuję rozwiązań jego trudności w wielu aspektach.

 

W 2014 roku otworzyłam niewielki gabinet pedagogiczny, jednak okazało się, że dotychczas zdobyte doświadczenie i wiedza oraz zaangażowanie w pracy pozwalają mi na realizację zadań jeszcze bardziej wymagających. Dlatego założyłam Niepubliczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną Edyta Szczygieł. Obecnie w Poradni pracuje wielu specjalistów, którzy pomagają mi realizować zadania wynikające z zobowiązań wobec rodziców i ich dzieci. Każdy specjalista ma kwalifikacje zgodne z wymogami prawa oświatowego, a Poradnia została wpisana do rejestru placówek niepublicznych 28 września 2016 roku.

 

Prywatnie jestem żoną najwspanialszego człowieka na świecie, który jest dla mnie także najlepszym przyjacielem, oraz mamą Hani, która uczy mnie realnego patrzenia na problemy, które na co dzień staram się rozwiązywać w pracy.

 

W wolnym czasie uwielbiam czytać książki, jeździć na rowerze, podróżować.

E D Y T A      S Z C Z Y G I E Ł  6 0 7   8 1 1   2 9 6