CENNIK

Obowiązuje od 01 lutego 2023 r.

 Terapia pedagogiczna (50 minut)

  100 zł

Terapia łączona (pedagogiczna + terapia słuchowa metodą Warnkego +terapia Rehacom) – 50 minut

120 zł

 Terapia ręki ( 50 minut )

 100 zł

 

 Terapia RSA Biofeedback (30 minut)

 60 zł

 Terapia EEG Biofeedback :

 

 Badanie wstępne Biofeedback

 140 zł

 1 sesja (45 minut)

 90 zł

 Terapia RSA + EEG Biofeedback (55 minut)

 120 zł

  Diagnoza pedagogiczna 

 + opinia + omówienie

350 zł

 

Trening REHACOM:

Trening podstawowy z terapeutą (50 minut)

110 zł

Trening Brain Boy (w Poradni)

bezpłatny

Badanie funkcji słuchowych metodą Warnkego (bez opisu)

 

Opis do badania

160 zł

 

 

100 zł

Diagnoza w kierunku trudności szkolnych 
(dysleksja, dysortografia, dysgrafia) + omówienie po badaniu

 

Omówienie dodatkowe (nieobowiązkowe) – spotkanie do 40 minut

 480 zł

 

 

80 zł

 Ocena dojrzałości szkolnej (badanie psychologiczne i pedagogiczne) + omówienie po badaniu

 480 zł

 

 Integracja sensoryczna :

 

 Diagnoza ( 2-3 spotkania ) z opisem

 

Diagnoza SI bez opisu (2 spotkania, instruktaż dla rodzica)

 

Omówienie (do 30 minut) -  w razie potrzeby

                                 450 zł

 

370 zł

 

 

60 zł

 Terapia SI ( 50 minut )

 120 zł

Terapia neurotaktylna + instruktaż       

            ( 50 minut )

110 zł

Integracja odruchów posturalnych i dynamicznych ( do 50 minut)

120 zł

Ocena odruchów posturalnych i dynamicznych (bez opisu)

 

opis

240 zł

 

100 zł

Integracja odruchów ustno – twarzowych (do 45 minut)

110 zł

 Terapia SI + Terapia Neurotaktylna (55 min)

130 zł

 Terapia SI + Terapia Logopedyczna (55 min)

130 zł

 

 Neurologopeda/Logopeda:

 

 Konsultacja logopedyczna (do 45 minut)

120 zł

 Diagnoza logopedyczna

160 zł

 Diagnoza logopedyczna/neurologopedyczna + opis

 220 zł

 Terapia logopedyczna/neurologopedyczna (45 minut)

110 zł

Terapia neurologopedyczna + SI ( 50 minut )

130 zł

 Badanie Testem Rozwoju Językowego (badanie + opinia)

 290 zł

 Nauka czytania: 

z wykorzystaniem metody Warnkego (50 minut)

120 zł

  metodą sekwencyjno - symultaniczną (sylabową) ( 45 minut )

 100 zł

 

 Opinia o przebiegu terapii.


    Zaświadczenie

 70 zł


30 zł

 Psycholog dziecięcy/ dla dorosłych:

 

 Konsultacja psychologiczna ( 60 minut )

 150 zł

 Diagnoza psychologiczna (3 spotkania 60 minutowe)

 

Opis do diagnozy

 450 zł

 

100 zł

 Terapia indywidualna ( 50 minut / 60 minut)

 130 zł / 140 zł

 

Wydanie opinii w sprawie braku przeciwskazań do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu

150 zł

 Konsultacje dla rodziców (pedagogiczne, z zakresu integracji sensorycznej – do 50 minut)

 120 zł

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka     

BEZPŁATNE

 

E D Y T A      S Z C Z Y G I E Ł  6 0 7   8 1 1   2 9 6