DAGMARA NOWICKA - SÓJKA

psycholog dzieci i młodzieży, konsultant rodzinny, terapeuta pedagogiczny

Jestem absolwentką 5-letnich studiów magisterskich na kierunku Psychologia na Uniwersytecie Wrocławskim. Od ponad 18 lat pracuję jako psycholog z dziećmi, młodzieżą i ich rodzicami, a także wspieram nauczycieli w ich pracy z uczniami. W swojej pracy wykorzystuję doświadczenie zdobyte podczas licznych kursów i szkoleń dotyczących diagnozy i terapii dzieci i młodzieży, m.in. 3-letniego kursu psychoterapii Gestalt w Ośrodku Edukacji Psychologicznej we Wrocławiu, 4-letniego kursu systemowej terapii rodzin w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie, studium terapii dzieci i młodzieży w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii.

Po spotkaniu konsultacyjnym z rodzicami dziecka proponuję spotkania diagnostyczne z samym dzieckiem, po których przedstawiam rodzicom swoje refleksje i plan pomocy. Może się zdarzyć, że ze względu na zaobserwowane trudności dziecka kieruję je na konsultacje do innych specjalistów, np.: psychiatry, neurologa czy pediatry.

W NPPP prowadzę diagnozę, wsparcie psychologiczne, indywidualną terapii psychologiczną z dzieckiem (dla dzieci od 6 roku życia) i z młodszym adolescentem, a także oferuję konsultacje rodzinne, konsultacje rodzicielskie lub wychowawcze. Prowadzę także terapię pedagogiczną oraz terapię RSA Biofeedback.

Pozostałe kwalifikacje :

-certyfikat terapeuty pedagogicznego i terapeuty RSA Biofeedback (Centrum Doskonalenia Nauczycieli "Promyk Słońca"), tutora (Szkoła Tutorów Collegium Wratislaviense) oraz trenera międzynarodowych programów Odyseja Umysłu i Destination Imagination-Oczyma Wyobraźni

Doświadczenie w pracy z dziećmi, adolescentami i rodzicami zdobywałam odbywając staż w Oddziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu, pracując w Ośrodku Dziecięcych Porażeń Mózgowych, Poradni Specjalistycznej w Centrum Ikar oraz pracując jako psycholog szkolny w placówce oświatowej.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

E D Y T A      S Z C Z Y G I E Ł  6 0 7   8 1 1   2 9 6