Justyna Pendro-Końca

- psycholog

- specjalista terapii pedagogicznej

- terapeuta EEG Biofeedback

 

Absolwentka Psychologii na Uniwersytecie Śląskim, w trakcie studiów ukończyła Specjalizację Kliniczną Człowieka Dorosłego oraz Specjalizację Kliniczną Dzieci i Młodzieży. Swoje kompetencje i umiejętności terapeutyczne doskonaliła w ramach szeregu szkoleń z Terapii Ericksonowskiej rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, The Milton H.Erickson Foundation INC Phoenix, Arizona, USA prowadzonych przez Polski Instytut Ericsonowski. Systematycznie doskonali warsztat psychoterapeuty min. w Dolnosląskim Centrum Psychoterapii.

 

Posiada uprawnienia pedagogiczne, jest specjalistą terapii pedagogicznej a także terapeutą EEG Biofeedback.

 

W swojej praktyce terapeutycznej preferuje podejście Ericksonowskie – oparte na pracy na zasobach tkwiących w każdym człowieku i jego otoczeniu, odkryciu ograniczeń i dotarciu do konstruktywnych aspektów nieświadomości. Kieruje się, zasadą, że każda jednostka jest wyjątkowa i niepowtarzalna, dlatego strategia postępowania musi być dostosowana do osoby i specyfiki trudności. Stąd w swojej pracy uwzględnia także elementy terapii poznawczej, behawioralnej i systemowej.

 

Swoje doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi i młodzieżą zdobywała min.:

 

w Ośrodku Adaptacyjno- Rehabilitacyjnym Dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, prowadząc diagnozę i terapię.

 

w szkołach podstawowych, gdzie zajmowała się wsparciem psychologicznym uczniów, rodziców i nauczycieli,

 

jako Asystent Rodziny pracując z rodziną w różnego rodzaju sytuacjach trudnych.

 

Prywatnie żona i matka dwóch córek, pasjonatka żeglarstwa i wycieczek górskich.

E D Y T A      S Z C Z Y G I E Ł  6 0 7   8 1 1   2 9 6