26 maja 2021

REHACOM

RehaCom – komputerowy program wspomagania funkcji poznawczych

Metoda RehaCom ma na celu poprawę sprawności przy wszystkich rodzajach zaburzeń funkcji poznawczych mózgu (pamięć, koncentracja, uwaga, koordynacja psychoruchowa). Odbywa się to z wykorzystaniem specjalnych programów, które terapeuta dostosowuje poziomem trudności do stopnia zaburzenia. Metodę tę wykorzystuje się z powodzeniem w różnych medycznych i psychologicznych instytucjach od 1989 roku w Polsce i na świecie.

Przydatność i skuteczność metody RehaCom zweryfikowano w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

RehaCom pozwala na ćwiczenie rozmaitych obszarów poznawczych przy pomocy określonych procedur. Pacjent rozpoczyna ćwiczenia od tych najprostszych. Wymagania rosną w miarę postępów. Ponieważ istnieje wiele rodzajów zaburzeń funkcji poznawczych, skuteczny pakiet ćwiczeń jest na tyle uniwersalny, aby pomagać w rehabilitacji pacjentów zarówno z prostymi jak i złożonymi zaburzeniami. Opisana struktura umożliwia:

• Dobór procedur do konkretnych zaburzeń poznawczych

• Dobór zestawów procedur do określonego profilu zaburzeń

• Elastyczność struktury treningu (ilość zadań w trakcie sesji, zmiany poziomu trudności itp.)

Dla kogo? - wskazania

Treningi metodą RehaCom są wskazane dla dzieci i dorosłych, u których występują zaburzenia funkcji poznawczych:

osoby z ADHD, ADD

z trudnościami w nauce

zaburzeniami pamięci słownej i bezsłownej

zaburzeniami uwagi i koncentracji

zaburzeniami logicznego myślenia

zaburzeniami percepcji i kojarzenia

zaburzeniami pamięci i rozpoznawania twarzy

zaburzeniami czasu reakcji

zaburzeniami koordynacji wzrokowo-ruchowej

zaburzeniami funkcji planowania

zaburzeniami funkcji poznawczych po udarze i wylewie

E D Y T A      S Z C Z Y G I E Ł  6 0 7   8 1 1   2 9 6