26 maja 2021

  PSYCHOLOG    DZIECIĘCY

Pomoc dzieciom i ich rodzicom dostosowana do indywidualnych potrzeb w zakresie min:

- zaburzeń rozwoju dziecka ( nieharmonijny, opóźniony rozwój psychomotoryczny )

- trudności wychowawczych,

- zaburzeń emocji i zachowania,

- trudności adaptacyjnych,

- trudności w akceptacji zmian w życiu dziecka (np. rozwód, śmierć lub choroba kogoś bliskiego)

- trudności szkolnych (dysleksja, dysgrafia, trudności z koncentracją uwagi

i nadpobudliwością)

- zaburzeń lękowych,

- nieśmiałości,

- agresji.

Formy pomocy:

Konsultacja psychologiczna

To pierwszy etap każdej pomocy psychologicznej, w którym podczas rozmowy

z psychologiem określa się charakter problemów, dysfunkcji dziecka oraz proponuje najlepszą formy pomocy.

Diagnoza psychologiczna

Celem jest zidentyfikowanie trudności – wyjaśnienie z jakich czynników i mechanizmów psychologicznych wynikają oraz prognoza skutków zachowań i możliwości modyfikowania tego co problematyczne. Może wymagać więcej niż jednego spotkania.

Terapia indywidualna

Celem jest dotarcie do źródła problemu, przepracowania go i wprowadzenia zmian. Z dziećmi jest prowadzona w formie zabawy. Niezbędna jest także współpraca z rodzicami, aby zmiany wprowadzane u dziecka były integralne ze zmianą w systemie rodzinnym, co jest konieczne dla osiągnięcia sukcesu w procesie terapeutycznym.

E D Y T A      S Z C Z Y G I E Ł  6 0 7   8 1 1   2 9 6