Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Wrocławskim. W ramach kierunku pedagogika uzyskałam dwie specjalizacje: poradnictwo psychologiczno - pedagogiczne oraz terapia pedagogiczna. 

Jestem certyfikowanym terapeutą metody Warnkego oraz EEG Biofeedback.

 

Posiadam doświadczenie w pracy z dziećmi na każdym etapie edukacyjnym. Obecnie pracuję we wrocławskich szkołach podstawowych na stanowisku terapeuty pedagogicznego.

 

Swój rozwój zawodowy w dużym stopniu koncentruje na tematyce wczesnego wspomagania rozwoju oraz specyficznych trudności w nauce czytania i pisania.

 

Cały czas poszukuję, urozmaicam, dostosowuję formy i metody pracy do potrzeb swoich podopiecznych. 

 

Praca z dziećmi opiera się na zabawie, w której usprawniamy lub korygujemy funkcjonowanie poznawcze i percepcyjno - motoryczne. Pracujemy na grach, kartach, układankach edukacyjnych, zabawkach sensorycznych oraz sprzęcie multimedialnym.

E D Y T A      S Z C Z Y G I E Ł  6 0 7   8 1 1   2 9 6